Skauting v Brazílii. / Scouts of Brazil.

Skaut vždycky říká pravdu. / O Lobinho dir sempre a verdade.

Dnes přináším obrazový materiál nasbíraný z Facebooku. jedná se o skautský oddíl F64, jehož činnost se mi zamlouvá a líbí.
Zde uvádím jen tři obrázky, mnoho další je na portálu Rajče. Odkaz na fotografický portál Rajče uvádím níže.

Today I’m bringing pictures from Facebook. this is the F64 scout club, whose activities I like and like.
Here are just three pictures, many more on the Tomcat portal. The link to the Tomato Photo Portal is given below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Brazilie_-_skauting_-_z_FB./#

Napsat komentář