Stavba Letního tábora. Construction of a summer camp. 3.7. 2021

Stavba Letního tábora. Construction of a summer camp. 3.7. 2021

Vystrkov, Orlická přehrada / Vystrkov – Eagle dam

Stavba letního tábora na Vystrkově pár metrů od vod Orlické přehrady se uskutečnila za pomoci bratrů a sester z naší 19. přední hlídky – Royal Rangers – Příbram.
V krásném slunečném sobotním ránu se scházíme v jedné obci nedaleko Kamýku nad Vltavou. Tam za pomoci dalších kamarádů táborníků nakládáme celý náš tábor na nákladní auto. Práce je to pilná, přemýšlivá a zábavná.
Krátká svačina vystřídala práci rukou, abychom následně posilněni vyjeli na tábořiště u Orlické přehrady.
Budování tábora pro nejen pro děti z PříbRRami započalo po vyložení všech věcí z nákladního auta.
Pokračovalo až do večerních hodin, kdy bylo vše krásně postaveno a připraveno na letní prázdniny.

The construction of a summer camp in Vystrkov a few meters from the waters of the Orlická dam took place with the help of brothers and sisters from our 19th front patrol – Royal Rangers – Pribram.
On a beautiful sunny Saturday morning we meet in a village near Kamýk nad Vltavou. There, with the help of other camper friends, we load our entire camp on a truck. Work is hardworking, thoughtful and fun.
A short snack was replaced by hand work, so that we could then go to the camp near the Orlická dam, reinforced.
The construction of the camp for not only children from Pribrami began after unloading all things from the truck.
It continued until the evening, when everything was beautifully built and ready for the summer holidays.