Boží příkrov. / The God’s Sheath.

Boží příkrov. / The God’s Sheath.

Exodus 25 / 17 – 21

Vyrobíš k ní (k Arše úmluvy) také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká.

Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:

jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích.

Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici.

Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám.

 
Toliko Studijní překlad Bible.
Bůh člověka provází od našeho narození, jak fyzického tak Duchovního.
Žijeme pod Božím příkrovem. On na nás dohlíží a ví o nás vše.
Jeho příkrov je naší ochranou, v něho vždy doufáme a máme i víru v jeho skutky, které přijímáme.
Největším důkazem Boží lásky a ochrany k nám je jeho jednorozený syn Ježíš Kristus.
Ježíš nepřišel na zem zákon ničit, bořit – ten uložený v truhle, ale naplnit a posilnit jeho sílu v našem Duchu.
Ježíš se sám stal obrazně a i skutečně příkrovem na Arše. Ano skrze jeho krev a naše vykoupení JÍM, k němu můžeme přistupovat beze strachu a s láskou.
Nehrozí nám již nehody ve smyslu našeho neopatrného doteku Archy, nebo pohledu do míst, kam je zatím pohled člověka nevhodný. Jelikož by tu celou pravdu neunesl.
Boží příkrov odděluje svět pozemský od světa Božího, jasně a zřetelně vidíme ten rozdíl.
Máme-li přátele, kteří tvrdohlavě odmítají Krista a pak se sami, dostanou do problémů, se snaží tento svůj stav řešit sami svojí silou – silou světa.
My věřící v Krista Ježíše a jeho otce Boha, vše odevzdáme do jeho rukou a v modlitbě poprosíme o pomoc. Vírou přijímáme Boží lásku v podobě vyřešení všeho problému. Neberme to však tak nějak automaticky, povrchně, Boží láska skrze Ježíše Krista je sice neměnná, ale i věřící člověk může sklouznout do všednosti, kdy se z modlitby stane náboženský rituál a z víry samozřejmost každého dne.
Tak je to špatně.
Ne pro Boha, Ježíše a Ducha svatého. Ale pro nás. Nastavujeme si tak limit, Boží přízeň odtud až potud. „Mám problém, jdu k Bohu. Nemám problém, neznám jej.“
Každý, opravdu každý okamžik s Bohem, Kristem a Duchem svatým je vzácností, radostí a láskou, jenž se skrze nás přenáší na další bratry a sestry ze světa.       
Ty rozdíly mezi námi a mezi světem jsou velmi patrné.
Proto si myslím, že Slitovnice na Arše úmluvy je nejen Božím příkrovem, mezi námi a světem, ale i předobrazem příchodu Ježíše Krista. On přišel potvrdit lásku Boží k nám, vyslechnout naše hříchy, umožnit naše pokání, a odpustit nám v lásce svého Otce – Boha.
Atana 

Napsat komentář