Autíčka – druhá generace. / Toy cars – second generation.

Autíčka – druhá generace. / Toy cars – second generation.

Labyrint Světa a ráj srdce. / Labyrinth of the World and Paradise of the Heart.

31.7. – 7.8. 2021
Letní dětský tábor – Royal Rangers – Příbram.
Summer children’s camp – Royal Rangers – Příbram.