Březová kůra č. 304. / Birch Bark. / קליפת ליבנה.

Březová kůra č. 304. / Birch Bark. / קליפת ליבנה.

Woodcraft Magazine Scout section – Three Shawnee.
From Zabreh in Moravia. Czech Republic.
http://www.shawnee.cz


Společenství mladších i starších chlapců a děvčat, které se hlásí k myšlenkám skautingu a woodcraftu a v rámci Midewiwinu ČR šíříme junácký ekumenismus. Jsme oddíl- kmen, který si vybral své jméno podle severoamerických indiánů kmen Shawnee česky tedy Šavani. Ti nejmladší jsou organizování ve skautské organizaci Junák, starší členové pak v Českém skautingu ABS a ti nejstarší hájí čest společenství Midewiwinu.


A community of younger and older boys and girls who vote on the ideas of scouting and woodcraft, and within Midewiwin Czech Republic, we are spreading junky ecumenism. We are a section – a tribe that chose its name according to North American Indians Shawnee in Czech, ie Shawnee.
The youngest are organized in the Scout organization Junak, the older members are in the Czech Scouting ABS and the oldest defend the honor of the Midewiwin community.


304
קליפת ליבנה מס ‚
מדור הצופים של מגזין וודקראפט – שוויני.
העיירה זאברה במורביה. הרפובליקה הצ’כית.
קהילה של נערים ונערות צעירים ומבוגרים המחויבים לרעיונות הצופים ויצירת העץ, ובתוך מידוויווין בצ’כיה אנו מפיצים אקומניזם זבל. אנחנו דיוויזיה – שבט שבחר את שמו על שם שבט צ’ווני של אינדיאנים צפון אמריקאים, כלומר שבאני.
הצעירים מאורגנים בארגון הצופים ג’ונאק, החברים הוותיקים בארגון הצופים של אנטונין בנימין והזקנים מגנים על כבודה של קהילת מידוויווין.

Březová kůra č. 304. / Birch Bark. / קליפת ליבנה. by VítězslavČermák on Scribd