Brigáda na tábořišti. / Brigade camp.

Brigáda na tábořišti, Vystrkov – Orlická přehrada. 8.6.2019

Dnes proběhla hlavní brigáda na tábořišti. Kosilo se, urovnával se terén po nájezdu Divokých prasat, vykopala se latrína a ani koupání v Orlíku nechybělo.

Děkuji všem účastníkům brigády. Bylo to fajn. Na konci Června se jistě sejdeme v hojném počtu v obci Bražná a pak na Vystrkově. Bude se stavět letní tábor.

Brigade camp, Vystrkov – Eagle Lake. 8.6.2019

Today the main brigade took place at the campsite. It was milling, settling the terrain after the Wild Pig raid, dug a latrine and not even swimming in Orlik.

I thank all participants of the brigade. It was fine. At the end of June we will surely meet in large numbers in the village of Bražná and then in Vystrkov. A summer camp will be built.