Broušení nože a sekery. / Sharpening knives and axes.

Broušení nože a sekery./Sharpening knives and axes.

Nůž a sekera patří na každý správný skautský letní tábor. Bez těchto nástrojů sice lze několik týdnů v moderním letním táboře přežít, ale nelze se naučit různé dovednosti a používat tyto dva nástroje.
Správný chlapec i dívka, projevují zájem o získání dovedností s těmito nástroji. A aby nám dobře sloužily, musí být náležitě nabroušeny.

Obrázky jsou převzaty z časopisu Boys life a z internetu.

http://www.boyslife.com

Broušení sekery Broušení sekery. A.Broušení sekery 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knife and an ax belongs to every Scout summer camp. Without these tools, several weeks in the modern summer camp can survive, but you can not learn different skills and use these two tools.
The right boy and girl are interested in acquiring skills with these tools. And to serve us well, they must be appropriately sharpened.

Images are taken from Boys Life and the Internet.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Brouseni_noze_a_sekery./

 

Napsat komentář