Čanku Čikala

Čanku Čikala

Ahoj, dnes jen drobný návod jak zacházet s nožem a sekerou.
Dále malý test: Co víš o historii původních obyvatel Ameriky.
Převzato z časopisu: Bizoní vítr.

Hello, today, just a little tutorial on how to handle a knife and an ax.
Another little test: What do you know about the history of the native Americans.
Taken from the magazine: Buffalo Wind.

Náhledový obrázek namaloval: Lovell Tom
zdroj internet
Thumbnail image painted by: Lovell Tom
Internet source