Déšť / Rain

Déšť Až zjistíte, že Vám nevadí déšť a procházet se spokojeně v dešti a nechat si promáčet šaty. Tak Vám nebude vadit již nic. Díváte se kolem sebe a vidíte spěchající svět o...
Read More

Dar. / Gift.

DAR. / GIFT.  Genesis 43 / 11 – 14 Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: „Ať se stane, co se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odnest...
Read More

Čas. / Time.

Čas Jsou určité věci, které tady na Zemi musí proběhnout, mají svojí posloupnost a jdou tak na vrub mnohým moudrým lidem. Jejich cílem, těch věcí, není lidem škodit ale poučit je. Li...
Read More

Cesta. / Road.

Cesta V životě každého člověka nastanou okamžiky, kdy jeho cesta, po které se snaží jít rovně a nevybočovat ze společenských mantinelů, náhle změní nebo ztratí svůj směr. Důvode...
Read More

ON – nepotřebuje,

Posted on
ON – nepotřebuje,   „ON“ – nepotřebuje, křížky stavěné v lese a na polních cestách, ve městech i jinde. „ON“ – nepotřebuje, abychom jej zobrazovali, vymalov...
Read More