Bow and arrow. / Luk a šíp.

Posted on
Bow and arrow. Sports in such a summer camp is never enough. For example, running for a dirty nest in the nettle, or diving for a soap in a pond during a great wash. And what about a jerk before the t...
Read More

Luk a šíp. / Bow and arrow.

Posted on
Luk a šíp. / Bow and arrow. Sportu na takovém letním táboře není nikdy dostatek. Třeba, běh pro špinavý esšálek do kopřiv, nebo potápění pro mýdlo v rybníce při velkém mytí. A co...
Read More

Forest. / V lese.

Posted on
Story Nine. Forest. The forest became for many days not only a playground but also a textbook filled with many knowledge. The forest provides the campers with the necessary material for their skilful ...
Read More

Les. / Forest.

Posted on
Příběh devátý. Les. Les se stal na mnoho dní nejen hřištěm, ale i učebnicí naplněnou mnohým poznáním. Les poskytuje táborníkům i nezbytný materiál pro jejich šikovné a dovedné r...
Read More

Twins / Dvojčata

 Twins. Story eight. Vladislav, if Lada and Milos, or Mila are twins. Almost indistinguishable, only their parents can do well. Almost brown hair, blue eyes, slim figure, and the height corresponding...
Read More

Dvojčata. / Twins.

Příběh osmý. Dvojčata. Vladislav, nebo-li Láďa a Miloš, nebo-li Míla jsou dvojčata. Téměř k nerozeznání, jen jejich rodiče to dobře dokážou. Skoro hnědé vlasy, modré oči, štíh...
Read More

Little Zoo. / Malá Zoo.

Posted on
Little Zoo. Story Seven. „Tom, please, when you have to catch all the crap, so do not take it at our tent! Something bitter and bitter in the night, like a devil! „He mourned in the mornin...
Read More

Brethren. / Bratři.

Story sixth. Brethren. František and Zdeněk are brothers and sisters. František is eleven, and Zdeněk is two years older, and he is also an advisor to the Scout Club of Kamzík, to which both brot...
Read More