ČERNÉ STOPY. / Black traces.

ČERNÉ STOPY. / Black traces.

Černé stopy — Czarne stopy
Země původu: Polsko (1987)
Režie: Waldemar Podgórski
Scénář: Waldemar Podgórski, Seweryna Szmaglewska
Jazyk: polština (titulky: české)

Skupina chlapců poprvé jede na skautský tábor. Svoji družinu pojmenují Černé stopy. Hned na začátku pobytu je matou tajemné stopy a odkazy jistého Lesního oka. Kromě toho na táboře zažívají vše, co ke skautským táborům patří: noční hlídky, přepady, táboráky, výlety, nováčkovskou zkoušku, atd.

Originál text autora. / The original text of the author.

Grupa chłopców wyjeżdża na obóz harcerski w Góry Świętokrzyskie. Nadają swemu zastępowi nazwę „Czarne stopy“. Intrygują ich różnorakie znaki przekazywane przez tajemnicze Leśne Oko. W nocy, kiedy Marek i Felek pełnią wartę, ktoś wykrada proporzec drużyny i serdelki z obozowej spiżarni. Chłopcy odzyskują proporzec, który zabrały im harcerki z pobliskiego obozu, a Leśne Oko naprowadza ich na złodzieja serdelków – sukę ze szczeniętami. W czasie „otrzęsin“ Felek i Marek poddani zostają próbie ognia i wody. W czasie zwiadu historycznego śladami Staszica i Żeromskiego „Czarne stopy“ składają kwiaty na grobie pisarza i przez nikogo nie zauważeni pomagają stawiać snopki samotnemu gospodarzowi. Przeżywają przygodę z bykiem, zaskakuje ich burza, a z rzeki ratują topiące się szczenięta. . . Leśne Oko wyznacza „Czarnym stopom“ spotkanie w lesie. Jest to były partyzant świętokrzyski. Pojawia się też później na pożegnalnym ognisku, kiedy Marek i Felek składają przyrzeczenie i otrzymują harcerskie krzyże.
Originál text autora. / The original text of the author.
A group of boys leaving to scout camp in the Holy Cross Mountains. They give the name of his army of „Black foot“. They intrigued by the various characters transmitted by the mysterious Forest Eye. At night, when Marcus and Felix play guard, someone steals pennant team and sausages from the camp pantry. The boys recover pennant, which took them to scouts from the nearby camp, and Forest Eye directs them to the thief sausages – bitch with puppies. During the „otrzęsin“ Felix and Mark are subjected to test of fire and water. During reconnaissance of the historical footsteps of Science and Technology and Zeromskiego „black feet“ lay flowers on the grave of the writer and by anyone unnoticed help put bundles lone host. They are experiencing adventure with the bull, surprising the storm, and from the river to save a drowning puppies. . . Forest Eye determines the „Black feet“ meeting in the woods. It is a former guerrilla świętokrzyski. There is also a farewell bonfire later when Marcus and Felix consists of promise and receive scout crosses
Film Černé nohy.4 Film Černé nohy. Film Černé nohy.1 Film Černé nohy.3

Napsat komentář