Co sebou? / What to take?

Co sebou? / What to take?

Ve čtvrtek odpoledne měla maminka moc práce a neměla čas mi zabalit brašnu na cestu do města Les Mages, kde budeme zpívat. Řekla, abych si zkusil zabalit sám. Jako na výpravu se skautským oddílem. Ale, zabalit si na výpravu je jiné a zabalit si na koncert je taky jiné. A navíc jedu poprvé. Sice máme sborovou uniformu, a tak je polovina vyřešena. I když ty kalhoty jsou trochu velké a bez pásku mi padají. Maminka řekla, že do nich dorostu, že je to dobré. Je to nedobré, jsou velké. Vzal jsem tedy svou šedo oranžovou, nebo žlutou, asi vajíčkovou brašnu, něco jako batoh a do ní vše dám.

Rozhodl jsem se začít balit od toho, co budu potřebovat k mytí. Takže mýdlo, zubní kartáček a zubní pastu, k tomu kelímek. Přemýšlel jsem, jestli opravdu budu kelímek potřebovat. Budeme totiž ubytovaní v takovém malém hotelu a tam asi kelímky na zuby budou mít. Tak jsem kelímek zase odnesl do koupelny.

Totéž jsem udělal i s ručníkem, jistě tam ručníky budou mít.

Pak jsem se rozhodl, že si zabalím pyžamo. Ale, to byl největší problém. Jaké pyžamo budou kluci ze sboru mít? Když si vezmu pyžamu s kačerem Donaldem, budou se mi smát, že jsem ještě malý. Já však mám spoustu pyžam s postavičkami z filmů. Nakonec jsem to nechal být a řekl jsem si, že budu spát jenom v trenýrkách a v tričku.

Když nebudeme zpívat, tak asi budeme někde chodit po výstavách, nebo budeme hrát fotbal a hry. Řekl jsem si, že to je jednoduché, na výstavu nebo i jinak budu v tom, v čem normálně chodím do školy a na fotbal, nebo hry budu v teplákovce. Tak jsem jí zabalil a bylo to podle mě vše. Ještě jsem přidal ešus a příbor, k tomu nůž a knížku, mám totiž rozečteného Robinsona. Pak jsem ke všem věcem dal ještě svůj oblíbený polštářek a tabulku čokolády.

Nakonec jsem si řekl, že ešus a ani příbor nebudu potřebovat, když budeme v tom hotelu. Tam jistě dostaneme jídlo na talíře. Tak jsem ešus a příbor zase vyndal a uložil jej do skříně.
Nakonec jsem brašnu zavřel na zip a šel jsem to oznámit mamince, že už mám zabaleno. Řekla mi, že jsem moc šikovný a abych si ještě přečetl lístek, co všechno mám mít a bych to podle něj zkontroloval.

Když jsem jej četl, tak jsem zjistil, že spát v hotelu nebudeme, ale v tělocvičně s dalším pěveckým sborem. A že mám mít i spací pytel a karimatku. Taky ten ešus a příbor a ještě teplé oblečení a přezůvky do tělocvičny. Ach jo, tak jsem zase, co jsem vyndal, ten ešus a příbor dal zpátky do brašny a dal jsem tam taky náhradní cvičky a hned jsem přemýšlel, jaké to teplé oblečení si mám vzít.

Bundu budu mít, svetr taky, přeci si nebudu brát punčocháče. Copak jsem holka, ještě se mi budou kluci smát. Tak jsem to tak nechal být a brašnu jsem zase zavřel. A je to hotovo, oznámil jsem mamince a tatínkovi. Opět řekli, že jsem šikovný a hned se mě táta ptal, jestli jsem na něco nezapomněl a jestli mám všechno potřebné. Já trval na svém, že mám všechno a že mi nic nebude chybět. Tatínek asi chtěl brašnu zkontrolovat, ale nakonec z toho sešlo. Přesto jsem přemýšlel, jestli opravdu mám vše? Co když mi něco bude chybět? Tak si to prostě půjčím. A bylo po přemýšlení.

Teď už byla venku tma, to balení mě trvalo nějak dlouho. Maminka to má hned. Asi ví co kdy a jak budu potřebovat. Takže zítra odpoledne po škole jedeme.

What to take?

On Thursday afternoon my mother was busy and had no time to pack my bag for the trip to Les Mages to sing. She said to try to pack myself. As an expedition with a scout troop. But, packing up for a tour is different, and packing for a concert is also different. And I’m going for the first time. Although we have a choral uniform, half is resolved. Even though the trousers are a little big and without the belt I fall. My mother said I would grow into them, that it was good. It’s bad, they’re big. So I took my gray-orange or yellow, probably egg-bag, something like a backpack and I put everything in it.

I decided to start packing from what I need to wash. Soap, toothbrush and toothpaste, plus a cup. I was wondering if I really needed a cup. We will be accommodated in such a small hotel and there will probably have cups for teeth. So I took the cup back to the bathroom.

I did the same with the towel, they will certainly have towels there.

Then I decided to pack my pajamas. But, that was the biggest problem. What pajamas will the choir boys have? If I wear pajamas with Donald Duck, they’ll laugh at me being young. But I have a lot of pajamas with characters from movies. Finally, I left it alone and thought I’d only sleep in shorts and a T-shirt.

If we don’t sing, we’ll probably go to shows somewhere or play football and games. I thought it was simple, for an exhibition or otherwise I would be in what I normally go to school and football, or I will be in a tracksuit. So I packed it and I think it was all. I have added a mess and cutlery, with a knife and a book, for I have read Robinson. Then I gave my favorite pillow and a chocolate bar to all the things.

In the end, I thought I wouldn’t need a hats or cutlery when we were at the hotel. There we will surely get food on the plates. So I took the mess and cutlery again and put it in the closet.
Finally I closed the bag with a zipper and went to tell my mother that I was already packed. She told me that I was very handy and that I could read the ticket and what I should have and I would check it.

When I read it, I realized that we would not sleep in the hotel, but in the gym with another choir. And that I should have a sleeping bag and mat. Also the mess and cutlery and still warm clothes and slippers for the gym. Oh yeah, so again, what I took, put the mess and cutlery back in the bag and I put spare exercise shoes and I immediately wondered what the warm clothes to wear.

I will have a jacket, a sweater too, but I won’t wear tights. What am I a girl, the boys will still laugh. So I let it go and closed the bag again. And it’s done, I told Mom and Dad. They said again that I was clever, and immediately Dad asked me if I had forgotten something and if I had everything I needed. I insisted that I have everything and that I will not miss anything. Daddy probably wanted to check the bag, but in the end it was gone. Still, I was wondering if I really had everything? What if I miss something? So I’ll just borrow it. And it was over thinking.

Now it was dark outside, the package took me some time. Mom has it now. He probably knows what when and how I need it. So tomorrow afternoon we’re going after school.