Deník vůdce. č.16. / Diary of the Leader. č.16.

Deník šestnáctý: 8.7.2007 – 11.6.2008

Deník Vůdce – Druhý skautský chlapecký oddíl – Dvojka Příbram.
Postupně budu na stránky vkládat své deníky z dob minulých.

Diary Sixteenth: 8.7.2007 – 11.6.2008
Diary of the Leader Second Scout Boys Section – Příbram.
I will gradually upload to my pages my diaries from past times.

Cesta na skautský památník IVANČENA v Beskydech. 27.4.2008
The road to scout memorial Ivancena in the Beskid Mountains. 27.4.2008