Děti z našeho sboru budují bunkry. / Children from our corps are building bunkers.

Děti z našeho sboru budují bunkry. / Children from our corps are building bunkers.

Jedna z mnoha činností a her, které si děti sami bez zásahu dospělých uskutečnily. Záběry jsou ze sborového výletu na vrch PRAHA, v Brdech.

One of the many activities and games that the children themselves did without the intervention of adults. The footage is from a choir trip to PRAHA hill, in Brdy.

Napsat komentář