Do lomu pod Dubovou horu. / To the quarry under Oak Mountain.

Do lomu pod Dubovou horu. / To the quarry under Oak Mountain.
9.10.2021

http://www.rrpribram.cz

Velká výprava do lomu pod Dubovou horu, se uskutečnila opravdu v krásnou slunečnou sobotu. Ráno bylo kolem nuly, ale sluníčko během dne dokázalo příjemně hřát.
Cesta vedla skoro pořád lesem a mnoho soutěží na sebe nedalo dlouho čekat. První soutěž byla u říčky Litavka. Kde se pomocí nástrojů plnili vodou sklenice a pak i kelímky.
Dosažení vrcholu Dubové hory bylo, oslaveno společnou vrcholovou fotografií. Následovali naše kroky do lomu, kde začalo malé ohňové klání k dokončení odborky oheň. Nejenže musel zaplanout skutečný oheň pod kotlíkem, ale taky vzniklo mnoho modelů, různých ohnišť. Za odměnu byla skvělá Gulášová polévka.
Po řádném uhašení místního ohniště se již šlo do lesního divadla nedaleko Podlesí.
V divadlu nadaní herci a zpěváci z našich řad, předvedli svoje umění.
U velkého rybníka, teď už za Podlesím, hrajeme jednu míčovou oblíbenou hru
– Na krále. To už ale, naše výprava pomalu končí. Cestou v lesoparku po nás jde Grizzly a nakonec šťastně přicházíme na Březové hory k vyhlášení výsledků soutěží i k udělení odměn. Každý obstál ve zkoušce odborky oheň a tak získal i cenný odznak této dovednosti.

19. přední hlídka Royal Rangers, Příbram

To the quarry under Oak Mountain.
10/9/2021
A big expedition to the quarry under Oak Mountain took place on a really sunny Saturday. The morning was around zero, but the sun was able to warm up pleasantly during the day.
The road led almost always through the forest and many competitions were not long in coming. The first competition was at the Litavka river. Where glasses and then cups were filled with water using tools.
Reaching the top of Dubova mountain was celebrated by a joint top photograph. They followed our steps into the quarry, where a small fire battle began to complete the fire department. Not only did he have to light a real fire under the cauldron, but there were also many models, different fireplaces. The reward was a great goulash soup.
After the local fire was properly extinguished, we went to the forest theater near Podlesi.
In the theater, talented actors and singers from our ranks performed their art.
At the big pond, now behind Podlesi, we play one favorite ball game
– To the king. But already, our expedition is slowly ending. On the way to the forest park, Grizzly follows us and in the end we happily come to Brezova mountain. to announce the results of the competitions and to award prizes. Everyone passed the fire test and thus received a valuable badge for this skill.

19th Front Patrol Royal Rangers, Pribram