Dobrý skaut. / Good Scout.

Dobrý skaut. / Good Scout.

Deanna Durbin sang this in the 1938 movie „That Certain Age“.

Be a good Scout, and always wear a smile,
Be a good Scout, be cheerful all the while,
It’s the creed, yes indeed, that a Scout must practice gaily.

Help those in need – do a Good Turn daily,
Be a good Scout – be Loyal, Clean and Brave,
Never say die, just let your banner wave,
On your honor, do your best
When they put you to the test.
And always be a good scout.

https://ok.ru/video/337856694947

Deanna Durbin zpívala toto v 1938 filmu “to jistý věk”.

Být dobrým skautem a vždy nosit úsměv,
Buďte dobrým skautem, buďte veselí po celou dobu,
Je to právě víra, ano, že skaut musí cvičit vesele.

Pomozte lidem v nouzi – udělejte dobrý obrat denně,
Buďte dobrým skautem – věrní, čistí a stateční,
Nikdy neříkej zemřít, jen nechte svou bannerovou vlnu,
Na svou čest udělejte to nejlepší
Když vás k testu.
A vždycky je to dobrý skaut.

Převzato z Facebooku.
Taken from Facebook.