Drobné věci pro šikovné. / Small things for smart.

Drobné věci pro šikovné. / Small things for smart.

Pracovat a snažit se je člověku dáno od pradávna. Mezi námi jsou zruční lidé a i míň zruční. Avšak kdo se snaží a chce, mnoho dokáže. A k radosti stačí i jen maličkosti.
Work and try to give them a man from time immemorial. Among us are skilled people and even less skilled. But whoever tries and wants, can do much. And just the little things to enjoy.

Obrázky a návody jsou z internetu a z časopisů z let 1970.
Images and tutorials are from the Internet and from the 1970s.

Více obrázků najdete na webovém portálu Rajče. Odkaz uveden níže.
Find more pictures at the Tomcat web portal. The link below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Drobne_veci_pro_sikovne./

 

Klíčení rostlin Moje míry pro měření Co dělat v klubovně i doma. (2) Co dělat v klubovně i doma. (3)

Napsat komentář