Fakule – pochodeň. / Flare – a torch.

Fakule – pochodeň. / Flare – a torch.

Svítit se musí, proč? V noci, za šera lépe vidí zvířata, hmyz a jiní živočichové. Naším úkolem jednou bude vyrobit pochodeň z přírodních materiálů tak aby svítila a hořela minimálně 30 minut.
Musí hořet minimálně 15 minut.
Zde je jeden návod. Březovou kůru berte z padlých nebo poražených stromů.
Návodů je spousta, avšak tento je z internetu.

http://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-pochoden.html

 Must shine, why? At night, at dusk they see more animals, insects and other animals. Our task will be produced once the torch from natural materials so that glowed and burned at least 30 minutes.
Must burn for at least 15 minutes.
Here is a guide. Birchbark take from fallen or felled trees.
Instruction is a lot, but this is the internet.

Výroba pochodně z internetu.Výroba pochodně z internetu I

Napsat komentář