Fialový den / Purple day.

Fialový den / Purple day.                                                                               31.3.2018 

Skupina Domobraní, tradičně oslavila tento den na Vystrkově, na Orlické přehradě. 

Cassidy Megan vytvořila myšlenku Purple Day v roce 2008, motivována byla jejím vlastním zápasem s epilepsií. Cassidy si klade za cíl přimět lidi mluvit o epilepsii ve snaze rozptýlit mýty a informovat ostatní lidi s epilepsií, že nejsou sami.

The home defense group traditionally celebrated this day at Vystrkov, at Orlik Dam.

Cassidy Megan created the idea of Purple Day in 2008, motivated by her own struggle with epilepsy. Cassidy aims to make people talk about epilepsy in an effort to distract myths and to inform other people with epilepsy that they are not alone.

https://www.facebook.com/hashtag/purpledayczech?source=feed_text