Historie a Tradiční Podniky Kmene. L-01 (L-64) / History and Traditional Tribe Enterprises

Historie a Tradiční Podniky Kmene. L-01 (L-64) / History and Traditional Tribe Enterprise

Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé.
Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults.

Historie a Tradiční Podniky Kmene. L-01 (L-64) / History and Traditional Tribe Enterprises by VítězslavČermák on Scribd

Letní tábory 4.chlapeckého skautského oddílu Mohawk

1946 – Peškova v Ostrovci u řeky Skalice (vedl Mirek Valenta)
1947 ¬- Peškova v Ostrovci u řeky Skalice
1948 ¬- Peškova v Ostrovci u řeky Skalice

1968 – V Daskabátech, spolu s 2.oddílem děvčat Máši Ježkové
1969 – Zalužany, čtyřtýdenní tábor vedený ing.Pavlem Hofmistrem
1970 – Zalužany, tábor vedený Karlem Faktorem sen.

1990 – Zalužany, s výhledem na Zalužany
1991 – Zalužany, s výhledem na Zalužany
1992 – Zalužany, s výhledem na Zalužany
1993 – Makaron, „Tábor dvou kmenů“ – společně s Neskenonem
1994 – Zalužany, „Tábor bez hlídek“ – zadní louka vedle velkého rybníka
1995 – Žloukovice na Berounce – osada Seton – „Tábor bez mostu“
1996 – Žloukovice na Berounce – osada Seton
1997 ¬– hájovna na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem, „Tábor nového indiánského přátelství“
1998 – Velběhy na Sedlčansku, „Tábor Mohawků“
1999 – u Berounky – vezou se pramice
2000 – Borotín u Tábora, „Tábor s točnáři“
2005 – Skoro tábor – Zduchovice
2007 – Údolí vran – Borotín u Tábora
2008 – Borotín u Tábora, „Tábor Destrukta I.“
2009 – „Tábor tří cest“ – týden na Vystrkově pod stany, týden putovní do Písku a týden na kolech
2010 – Štíty u Zábřehu na Moravě, „Tábor pod čistou modrou oblohou“ – společný s kmenem
Shawnee
2011 – U obce Koruna, nedaleko Zábřeha na Moravě, „Tábor Zlatá horečka“
2012 – Orlická přehrada, Vystrkov – Charvátská stráň, „Tábor Tří kmenů“
2013 – Tábor Jediného náčelníka – Vystrkov, Charvátská stráň, část společně s oddílem „Berušky“ Příbram
2014 – Tábor Obřadních rouch – Ohař, louka kousek od Nestrašovic, část společně s oddílem „Berušky“ Příbram
2015 – Tábor Robinsonova ohně – Myštice u Blatné
2016 – Tábor Palačinek Roye čtvrtého – Myštice u Blatné
2017 – Tábor s Bobříky – Myštice u Blatné