Indiánské znakové písmo. / Indian character – illustrated font.

Indiánské znakové písmo. / Indian character – illustrated font.

Indiánské písmo – písmo obrázkové – písmo původních obyvatel, nejen Amerického kontinentu.

Obrázkové písmo vytvořil člověk, ještě v době kdy nebyl vytvořen psaný projev mluvených slov.
Velmi jednoduchým způsobem a všem plně srozumitelný vytvořil obrázkové písmo.
Používali je téměř veškeré známé národy po celém světě.
Připomeňme si například Egyptské hieroglyfy.
Také původní obyvatelé Amerického kontinentu podobné obrázkové písmo používali.
Zde je několik variant pro nejednu hru, ale i pro možnost komunikovat v zahraničí bez znalosti jazyka dané země. Publikace a obrázky jsou převzaty z bohaté databáze internetu.

Indian Font – A Letter Font – A native script, not just the American continent.

The image was created by man, even when the written speech of the spoken words was not created.
In a very simple way and to make it fully understandable, he created a font.
They were used by almost all known peoples around the world.
Let us remember, for example, Egyptian hieroglyphs.
Also, the original inhabitants of the American continent used similar font fonts.
Here are some variations for not just a game, but also for the ability to communicate abroad without knowing the language of the country. Publications and images are taken from a rich Internet database.

Více obrázků najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More pictures can be found on the web portal tomatoes. Link given below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Indanske_pismo./

Indiánské značky Indiánské značky (1) Indiánské značky (2)

 

Indiánské značky (3)

 

Indiánské značky (4)

Napsat komentář