Izrael – Biblická země. Israel – Biblical land.

Izrael – Biblická země. 26.2. – 5.3.2018
Díl první, dny 27 – 28.2.2018.
Negevská poušť, Ber Sheva, Sde Boker, Avdat, Micpe Ramon, Eliat

Part One, Days 27 – 28.2. 2018.
Negev Desert, Ber Sheva, Sde Boker, Avdat, Micpe Ramon, Eliat

Díl druhý, přejezd na sever zěmě 1.3.2018.
Timna – Šalamounovy doly, Mojžíšův stánek setkávání, údolí Arava, koupání v Mrtvém moři, dojezd do Betléma

Part Two, crossing north northwest 1.3.2018.
Timna – Solomon Mines, Moses‘ Meeting Stand, Arava Valley, Dead Sea Baths, Bethlehem