Izrael – Biblická země. Kolébka lidstava. / Cradle of humanity.

Izrael – Biblická země. Kolébka lidstava. / Cradle of humanity.

Izrael – Biblická země. 26.2. – 5.3.2018
Díl pátý – 4.3.2018.
Ráma – působení kněze Elího, Yad Vašem – památník Holocaustu, obří Menora u parlamentu Izraele, Zeď nářků a chrámová hora.
Part Five – 4.3.2018.
Rama – Eli El’s priesthood, Yad Your Temple – the Holocaust Memorial, the giant Menora at the Parliament of Israel, the Wailing Wall and the Temple Mount.

Díl šestý – 5.3.2018.
Odlet z Tel Avivu do Prahy.
Part Six – 5.3.2018.
Departure from Tel Aviv to Prague.