Izrael – Biblická země – video z cesty. / Israel – Biblical land – video out of the way.

Izrael – Biblická země – video z cesty. / Israel – Biblical land – video out of the way.

 Izrael – Biblická země. 26.2. – 5.3.2018
Díl třetí 2.3.2018.
Šílo – místo kde byl svatostánek v době působení kněze Elího, Zahradní hrob v Jeruzalémě, staré město Jeruzalém.
Israel – The Biblical Land. 26.2. – 5.3.2018
Part Three, 2.3.2018.
Shilo – the place where the tabernacle was in the time of Eli’s priest, the Garden Tomb in Jerusalem, the old city of Jerusalem.

Díl čtvrtý – 3.3.2018.
Pole pastýřů u Betléma, Herodion – Herodova pevnost, Mléčná jeskyně v Betlémě, Betlém – místo narození Ježíše Krista, a přilehlý jeskynní systém.
Part Four – March 3, 2018.
The Shepherds‘ Fields at Bethlehem, Herodion – Herod’s Fortress, Milky Cave in Bethlehem, Bethlehem – the birthplace of Jesus Christ, and the adjacent cave system.