Jan Jakub Ryba – památník. / memorial.

Jan Jakub Ryba – památník. / memorial.

Sobotní (16.6.2018), výlet k památníku Jana Jakuba Ryby u Rožmitálu pod Třemšínem. Uskutečnila Církev Živého Boha Sbor Archa víry Příbram. Počasí nám velice přálo, procházka okolo Voltuše byla skvělá a cestou si děti zahráli několik her, na příhodném místě se opekli buřty.
Prostě bylo to moc fajn.

Teď na nás čeká letní tábor na Vystrkově.

Saturday (June 16, 2018), trip to Jan Jakub Ryba Memorial near Rožmitál pod Třemšínem. The Church of the Living God, the Ark of the Faith of Pribram. The weather wished us very much, the walk around Voltaš was great, and the children played several games on the way, the boils were cooked in a convenient place.
It was just fine.

A summer camp is waiting for us at Vystrkov.

Jakub Jan Ryba, křtěný Jakub Šimon Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem), byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční.

Jakub Jan Ryba, baptized Jakub Šimon Jan Ryba (October 26, 1765 Přeštice – April 8, 1815 Voltuš u Rožmitál pod Třemšínem) was a Czech music composer of the classicism and romanticism. He collected folk songs and wrote them in the collections of Czech songs. His most famous, the most played and most popular song for the Christmas season is the Czech Christmas Mass.

Zdroj informací / Information source : Wikipedie

http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Jan_Ryba

Fotografie pořídil: / Photo taken by: V. D. Kolinger