Klubovna Royal Rangers – Příbram / Clubhouse Royal Rangers – Pribram

Klubovna Royal Rangers – Příbram / Clubhouse Royal Rangers – Pribram

Nový školní rok se blíží a sním i další činnost –
19.přední hlídky Royal Rangers Příbram.
Několik drobností z úspěšného letního tábora Apollo 11, obohatilo klubovnu oddílu.

The new school year is coming and I am doing other activities –
19th Royal Guard Rangers Pribram.
Several pieces from the successful summer camp Apollo 11, enriched clubhouse club.