Kosatec Sibiřský / Siberian iris – Iris sibirica / פרח

Kosatec Sibiřský / Siberian iris – Iris sibirica / פרח

Včera (6.6.2019) nalezený Kosatec Sibiřský. Nedaleko vrchu Květná u Příbrami.
Siberian Iris found yesterday (6.6.2019). Not far from Kvetna hill near Pribram.

Kosatec sibiřský (Iris sibirica) je vytrvalá bylina z čeledi kosatcovitých (Iridaceae), která roste v Evropě, mírných oblastech Asie a roztroušeně i v České republice. Na území České republiky je chráněná; patří do kategorie silně ohrožený druh. Kosatec sibiřský může dosahovat až výšky 100 cm, je to bylina, která roste v trsech. Listy jsou úzké a dlouhé, stonek dutý a okrouhlého tvaru. Květy jsou světle až tmavě modrofialové, ale jejich vnitřní část je světlejší s tmavším žilkováním. Kvetou v květnu a v červnu typicky na vlhkých až mokřadních loukách, které jsou v jarním období zaplaveny a nejsou koseny, proto roste na neudržovaných loukách. Celá rostlina je jedovatá.
Kosatec sibiřský je charakteristickým zástupcem bezkolencových luk patřící v Česku mezi ohrožené druhy – v červeném seznamu zařazen do kategorie C3. Tato rostlina se dá použít a využívá se pro kořenové čističky odpadních vod. Nicméně v Česku se jedná o chráněný druh a na jeho použití by mělo být vydáno patřičné povolení. V roce 2010 se stal německou Rostlinou roku.

Siberian Iris (Iris sibirica) is a perennial herb of the Iridaceae family, which grows in Europe, temperate regions of Asia and scattered throughout the Czech Republic. It is protected in the Czech Republic; belongs to the category of highly endangered species. Siberian Iris can reach 100 cm in height, it is a herb that grows in clusters. The leaves are narrow and long, the stem hollow and round in shape. The flowers are light to dark blue-violet, but their inner part is lighter with darker veins. They bloom in May and in June typically on wet to wetland meadows, which are flooded in the spring and are not mowed, therefore grows on unkempt meadows. The whole plant is poisonous.
Siberian Iris is a characteristic representative of the collarless meadows belonging to endangered species in the Czech Republic – in the red list it is classified as C3. This plant can be used and used for root sewage treatment plants. However, it is a protected species in the Czech Republic and appropriate use should be made for its use. In 2010 he became the German Plant of the Year.

zdroj informací: Wikipedie
source of information: Wikipedia