Koulená s bedničkou. / Ball with box.

Koulená s bedničkou. / Ball with box.

Převzato ze stránek:

http://www.rrpribram.cz/l/koulena-s-bednickou/

Koulená s bedničkou.

Tak to je název dnešní schůzky 19. Přední hlídky Royal Rangers – Příbram.
Je sychravé odpoledne a hned od místa srazu, tedy od 5. ZŠ, jdeme na plácek mezi domy, kde hrajeme jednu akční hru, mince určuje, kdo bude lovec a kdo loven. Nakonec výsledky jsou vyrovnané. Do klubovny odcházíme ve dvojicích, a to tak, že dvojice má svázané dvě nohy, které jsou blíž k sobě.
Cesta není daleká, ale hned je náročnější.
V klubovně napřed hrajeme koulecí hru, kdy se z jednoho místa na druhé musí přemístiti míčky a koulí se ten co míček přenáší.
Po takovéto napínavé hře se přesouváme do druhé místnosti, kde vyrábíme z prkýnek bedničky, docela nám to jde. Příští schůzku je budeme natírat.
Závěr schůzky patřil úklidu obou místností, pokřiku a rozloučení.

19.ph Royal Rangers – Příbram

Ball with box.

This is the name of today’s meeting of the 19th Front Guard Royal Rangers – Pribram.
It is a dry afternoon and right from the meeting point, ie from the 5th elementary school, we go to the square between the houses where we play one action game, the coin determines who will be the hunter and who will be hunted. Finally, the results are balanced. We go to the clubhouse in pairs, so that the pair has two legs tied, which are closer to each other.
The road is not far, but it is more difficult.
In the clubhouse, we play a ball game first, where the balls must be moved from one place to another and the ball is transferred by the ball.
After such a thrilling game we move to the second room, where we make boxes from the boards, we do quite well. We’ll paint them next time.
The end of the meeting was the cleaning of both rooms, shouting and saying goodbye.

19.ph Royal Rangers – Pribram