Krátce z letního tábora na Vystrkově. / Briefly from the summer camp in Vystrkov.

Krátce z letního tábora na Vystrkově. / Briefly from the summer camp in Vystrkov.

9 – 13.7. 2021
Několik snímků z našeho skautského tábora.
Jezero Orlik. Požár na druhém břehu jezera.

A few pictures from our scout camp.
Lake Orlik. Fire on the other side of the lake.