Kreslení – Drawing / merit badges

Kreslení – Drawing

Kreslení – Znalostní Požadavky / merit badges
Vlastní odborka je bez vypsaných odpovědí, zde je pouze studijní materiál a stručné odpovědi, které se mohou děti naučit.
 Drawing – Knowledge Requirements / merit badges
The subject itself has no answers, here is only the study material and brief answers that children can learn.

Kreslení – Znalostní Požada… by VítězslavČermák on Scribd

http://www.rrpribram.cz