Labyrint Světa a ráj srdce. / Labyrinth of the World and Paradise of the Heart.

Labyrint Světa a ráj srdce. / Labyrinth of the World and Paradise of the Heart.

31.7. – 7.8. 2021
Letní dětský tábor – Royal Rangers – Příbram.
Summer children’s camp – Royal Rangers – Příbram.

Letní dětský tábor, provázeli příběhy z knihy výše uvedené v názvu tábora. Od Jana Amose Komenského.
Summer children’s camp, accompanied by stories from the book above in the title of the camp. By Jan Amos Comenius.