Loveckou stezkou. / The hunting trail.

Loveckou stezkou. / The hunting trail.

z časopisu ABC. / from the ABC magazine.

Lovec se pohybuje jen po pěšinkách.
Kočka dokáže plot přelézt po sloupcích. Černé body. Had plot podleze. Více v nákresu pohybu figur.

The hunter moves only on footpaths.
A cat can climb over the fence columns. Black dots.
Snake fence. More in Figure Drawing.