Malé soutěže. / Small competitions.

Malé soutěže. / Small competitions.

Soutěž tělesné síly a obratnosti. Jak pro chlapce, tak i pro dívky.
Zdroj textu: František Máška – Kanyatara
Competition body strength and dexterity. For both boys and girls.
Source of text: František Máška – Kanyatara

Dokresli pravděpodobný tvar předmětů.
Spojte čísla a objeví se obrázek k textu.
Draw the probable shape of the objects.
Combine the numbers to display the image to text.