Malý výlet. / A small trip. Orlik, Varvazov, Zvikov

Malý výlet. / A small trip.

Malý výlet po okolí zámku Orlík a Hradu Zvíkov.
A small trip around Orlík Castle and Zvíkov Castle.