Nasuš půl kila. / Dry a pound.

Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé.
Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults.

Nasuš půl kila ovoce nebo zeleniny – nejméně tři druhy a dále natrhej na čaj alespoň dvě kila Šípků (váha po usušení).
L – 9

Suck half a pound of fruit or vegetables – at least three kinds, and then apply at least two pounds of tea to the teas (weight after drying).
L – 9

Orlí pero: L – 9, Nasuš půl kila ovoce nebo zeleniny. by VítězslavČermák on Scribd