Nová kronika. / New chronicle.

Nová kronika. / New chronicle

Nová kronika pro 19. přední hlídku Royal Rangers – Příbram.
Ve třetí kronice ještě několik listů k popsání zbývá. Až se zaplní nejedním oddílovým příběhem, nahradí jí nová kronika v pořadí čtvrtá.
New chronicle for the 19th Front Guard Royal Rangers – Pribram.
In the third chronicle there are still a few leaves to describe. When it is filled with more than one section story, it will be replaced by a new chronicle in the fourth.