Novoroční vcýšlap na skautské tábořiště na Vystrkově – Orlík. / New Year’s trip to scout camp, by sticking. Eagle Lake.

Novoroční výlet na skautské tábořiště, na Vystrkově. Orlická přehrada.  New Year’s trip to scout camp, by sticking. Eagle Lake.

Někdo chodí na Nový rok do hor a na nějaký ten vrchol, mi – Marie, Maty, Adam, Katka malá, Katka velká, Pavla, a já – šli na Nový rok 2017, na rodinné i skautské tábořiště na Vystrkově, Orlícká přehrada. denjak vymalovaný, jasno, kontrast barev, světlo stín.
Kam dopadli šemeš paprsky, tam byl vidět povrch, kam ještě nedopadly, tam byla jinovatka a lavan povrch. I Kormorán prolétával nad námi s vírou v brzké jaro.

Someone goes to the New Year into the mountains for a summit that, to me – Marie, Maty, Adam, Kate small, large Katka, Paul and I – went to the New Year 2017 on family and scout campground sticking, Eagle Lake. denjak painted, clear, color contrast, light shade.
Where fared shemesh rays, there was a visible surface, which still did not work, there was frost and Lavan surface. I Cormorant crash through over us with faith in the early spring.

Více obrázků najdete na foto webové stránce RAJČE.
More pictures can be found on the web page photo tomatoes.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Vystrkov%2C_Novorocni_vylet_s_prateli._1.1.2017/

dscf0090_result dscf0106_result dscf0073_result dscf0076_result dscf0082_resultdscf0053_result

Napsat komentář