Obal pro kroniku. / Cover for the chronicle.

Obal pro kroniku. / Cover for the chronicle.

Nový plátěný obal na Novou kroniku, kterou píšeme od Září roku 2019. Na plátěném obalu je výšivka znaku Royal Rangers. Výšivka je vytvořena z korálků za pomoci Vraního stehu, též se mu říká steh líné ženy.
New canvas cover for the New Chronicle, which we have been writing since September 2019. The canvas cover has embroidery of the Royal Rangers emblem. The embroidery is made of beads with the help of Crow’s stitch, also called the lazy woman’s stitch.

https://www.rrpribram.cz/pracovni-odborky/