Odborka – Hmyz / merit bagdes – Insects

Odborka – Hmyz / merit bagdes – Insects

Stezka Discovery Royal Rangers – Discovery Rangers Handbook
Vypracováno pro: 19. přední hlídku Royal Rangers – Příbram
Hmyz 
Hmyz – Znalostní Požadavky
Vlastní odborka je bez vypsaných odpovědí, zde je pouze studijní materiál a stručné odpovědi, které se mohou děti naučit.

Discovery Royal Rangers Trail – Discovery Rangers Handbook
Designed for: 19th Royal Rangers patrol –  city Pribram
Insects
Insects – Knowledge Requirements / merit badges
The subject itself has no answers, here is only the study material and brief answers that children can learn.

Odborka – Hmyz / merit bagd… by VítězslavČermák on Scribd

Fotografie z :
Tábor Zlatokopů
2 – 16.7.2011
místo: Koruna u Zábřeha
tábořili: kmen Mohawk a kmen Shawnee

Photo from:
Gold diggers camp
2 – 16.7.2011
place: Crown at Zabreh
camped: the Mohawk tribe, the town of Pribram and the Shawnee tribe, the town of Zabreh in Moravia
Czech Republic