Odborka – opravář / merit bagdes – repairman

Odborka – opravář / merit bagdes – repairman

Znalostní Požadavky
Stezka Discovery Royal Rangers – Discovery Rangers Handbook
Vypracováno pro: 19. přední hlídku Royal Rangers – Příbram
Vlastní odborka je bez vypsaných odpovědí, zde je pouze studijní materiál a stručné odpovědi, které se mohou děti naučit.

Expert – repairman / merit bagdes – repairman
Knowledge Requirements
Discovery Royal Rangers Trail – Discovery Rangers Handbook
Prepared for: 19th front patrol Royal Rangers – Příbram
The department itself has no answers, there is only study material and brief answers that children can learn.

Odborka – opravář / merit b… by VítězslavČermák on Scribd

Fotografie z akce: Práce – poznání – zisk. 11 – 12.3. 2013
Photos from the event: Work – knowledge – profit.