Odborka – rybář / merit bagdes – fisherman

Odborka – rybář / merit bagdes – fisherman

Odborka – rybář / merit bagdes – fisherman
 Znalostní Požadavky
Stezka Discovery Royal Rangers – Discovery Rangers Handbook
Vypracováno pro: 19. přední hlídku Royal Rangers – Příbram
Vlastní odborka je bez vypsaných odpovědí, zde je pouze studijní materiál a stručné odpovědi, které se mohou děti naučit.

Já rád s dědou rybařím,

co chytnu – to uvařím.

Představte si, zrovna včera

ulovil jsem jesetera.

Zato dneska určitě

chytím kapra do sítě.

Na tátovu udici ulovím si bělici.

A teď táhnu z vody pstruha,

je to fuška – jde to ztuha.

A teď táhnu nahoru

sto let starou bačkoru.

autor: Romana Suchá

Expert – fisherman / merit bagdes – fisherman
Knowledge Requirements
Discovery Royal Rangers Trail – Discovery Rangers Handbook
Prepared for: 19th front patrol Royal Rangers – Pribram
The department itself has no answers, there is only study material and brief answers that children can learn.

I like fishing with Grandpa,

what I catch – I’ll cook it.

Imagine, just yesterday

I caught a sturgeon.

But surely today

I catch carp in the net.

I’ll catch Daddy on Dad’s fishing rod.

And now I’m pulling trout out of the water,

It’s a chore – it’s hard.

And now I’m pulling up

one hundred years old slippers.

author: Romana Sucha

Odborka – rybář / merit bag… by VítězslavČermák on Scribd

Scout boys USA
merit bagdes – fisherman

http://www.fishing.boyslife.org/8-fishing-knots-to-know/