Oheň – požadavky na znalosti / Fire – Knowledge requirements –

Oheň – požadavky na znalosti / Fire – Knowledge requirements –

Vlastní odborka je bez vypsaných odpovědí, zde je pouze studijní materiál a stručné odpovědi, které se mohou děti naučit.
The subject itself has no answers, here is only the study material and brief answers that the children can learn.

http://www.facebook.com/rrpribram

http://www.rrpribram.cz

Fire – Knowledge requiremen… by VítězslavČermák