Recent Posts

Čas. / Time.

Čas Jsou určité věci, které tady na Zemi musí proběhnout, mají svojí posloupnost a jdou tak na vrub mnohým moudrým lidem. Jejich cílem, těch věcí, není lidem škodit ale poučit je. Li...
Read More