Recent Posts

ON – nepotřebuje,

Posted on
ON – nepotřebuje,   „ON“ – nepotřebuje, křížky stavěné v lese a na polních cestách, ve městech i jinde. „ON“ – nepotřebuje, abychom jej zobrazovali, vymalov...
Read More

A dal nám zákon nad zákon.

Posted on
A dal nám zákon nad zákon. Víme, že Hospodin, když pomohl Izraelcům opustit Egypt a když řekl, že jim dá zemi a oni budou jeho národem nelhal. Dal jim také desatero, řekl jim, co mají v...
Read More