Papírová pistole. / Paper gun. / נייר מכה.

Papírová pistole. / Paper gun. / נייר מכה.

Dnes jenom jedna drobnost. V době chlapeckých let jsme mnohokrát vyráběli PAPÍROVOU PISTOLI. Zkuste jí vyrobit též.

Only one little thing today. During the boys‘ years we made many times PAPER PISTOL. Try to make it too.