Podzim na Vystrkově. / Autumn on Vystrkov.

Podzim na Vystrkově. / Autumn on Vystrkov.

Výlet na letní tábořiště a vrácení klíčů od brány – vjezd do lesa, na lesní správu Orlík. Klíče si opět vypůjčíme až v Květnu roku 2018, kdy opět začneme připravovat letní tábor pro několik desítek dětí z města.

Autumn on Vystrkov.

Trip to the summer camp and return of keys from the gate – entrance to the forest, to the forest management of Orlík. We will borrow the keys again in May 2018 when we will start preparing a summer camp for several dozen children from the city.

26.9.2017 (3) 26.9.2017 (32) 26.9.2017 (8) 26.9.2017 (10) 26.9.2017 (23) 26.9.2017 (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více obrázků najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.

More pictures can be found on the TOMATO web portal. The link below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Letni_tabor_Vystrkov_2017_-_vraceni_klicu._26.9.2017/

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář