Pokecánek a házení gumou na gumování. / Smeared and throwing rubber.

Pokecánek a házení gumou na gumování.                                             Smeared and throwing rubber.

Tak dneska je úterý a včera bylo pondělí, to je docela logické to pochopí i malé dítě. Zpívat do sousedního města jedeme až v pátek, takže na přípravu času dost. Jo a ještě dnes máme skautskou schůzku, na kterou se těším, je totiž vždy super.

Na co se však netěším, je to, že dnes ve škole píšeme diktát z Frániny.

Paní učitelka nás na to upozorňovala už v pátek, tedy ten pátek co už byl, a dnes píšeme. Jak se na takový diktát mám asi připravit, to nejde a navíc proč se učit Francouzštinu, když jsem Francouz a žiju ve Francii? Když se začne psát tak se u toho nedá moc přemýšlet, tedy ne moc dlouho. A pak najednou je konec diktátu, paní učitelka zavelí odložit pera a kdo jej neodloží a je přistižen, tak už má nižší hodnocení, i kdyby měl diktát na výbornou.

Teď je ráno, já ještě ležím jen tak v posteli, jelikož budík bude zvonit až v půl sedmé a já se těším, až skočím na bratra, začnu jej budit. Jelikož to on většinou budí mně. Ale dnes jsem se vzbudil dřív já.

Tak tu ležím v postýlce a trpělivě přemýšlím o čemkoliv. Pod hlavou mám polštář od babičky ve tvaru Medvěda a na něm se spí velmi dobře.

A jéje, bratra se vzbudil ještě před zvoněním budíku, mám to já ale smůlu.

„Čau Christophere“ povídám mu, ale on něco zabručel a otočil se na bok, jakoby chtěl spát dál. Já však nelenil a skočil jsem na něj. ZRADA!

Brácha to čekal a hned mě objal rukama a snažil se mně jakoby rozmáčknout, při tom se smál a hned mě začal lochtat. Tak jsme měli takovou normální rozcvičku, než přišel tatínek, s tím že je rád, když vstáváme včas, a že studená voda ve sprše nás ještě víc probudí.

To se nám strašně nikdy nechce ráno vlézt pod ledovou sprchu a nechat se otužovat. Radši nikdy neprotestujeme, jelikož by to stejně nemělo smysl a je lepší, když se osvěžíme rychle a je pak klid, než aby nám to rodiče připomínali.

Pyžamo skončilo na posteli a jen tak bez šatů jsem přeběhl do koupelny, abych předběhl bratra. Ale, Christopher mě dohonil a hned jsme se jeden druhého snažili podržet pod sprchou déle, než bylo potřeba.

Pak už byl jen čas na usušení, učesání, oblečení se a i s rodiči i s malým bráškou se scházíme v kuchyni. Christopher, přišel o chvilku díl, jelikož uklízel koupelnu a stal postele u nás v pokojíku. My, se totiž poctivě v úklidu střídáme. Zítra to čeká mně.

Maminka nám každému dala pusu na čelo a tatínek popřál dobré chuti.

No, zrovna housky se sýrem nemusím, takhle s džemem, nebo s povidly od babičky, to by bylo něco jiného, ale sýr. Tatínek říká, že mléčné výrobky jsou dobré na svaly a kosti, jelikož obsahují hodně vápníku a další látky. Ve škole jsme se to taky učili, ale z mléčných výrobků zrovna sýr nemusím. I tak jsem se přemohl a kousek housky snědl, také máme kakao a to je vždy výborné a mám jej moc rád. Při snídani jsem se snažil povídat, co že mě dnes čeká a při tom mi kousek housky zaskočil v krku, takže jsem začal kuckat a brácha mě plácl do zad, to aby houska vyskočila. Při tom jsem si pobryndal nové tričko kakaem.

Tatínek se trochu zlobil, načež mě nespravedlivě potrestal, musel jsem po snídani uklidit vše ze stolu a dát nádobí do myčky, a pak si jít vzít na sebe nové tričko.

To jsem si však na truc nevzal, stejně bude pod košilí a dnes nemáme ve škole tělocvik, takže to pobryndané tričko nikdo neuvidí.

Ve škole bylo mnoho učení a ten diktát se mi nakonec povedl a mám dobré hodnocení, než jiné děti. O přestávce jsme s klukama házeli po sobě gumami na gumování. Když jí správně hodíte, dostane velkou rychlost, a když se ještě odrazí od země, nebo od něčeho jiného a vy tou gumou dostanete do těla, tak to pořádně bolí. Každý jsme dostali několik zásahů, já do kolene do ramene. Trochu jsem po zásahu začal kulhat, jaká to byla pecka. Kdybych začal brečet, tak by se mi kluci začali posmívat, že jsem Bábovka, to radši vydržíte jakoukoliv bolest.

V tom nejlepším však přišel do třídy pan učitel, a když viděl, co provádíme, dal nám všem klukům, co jsme bojovali, zápis do notýsku. Prostě průšvih, to to zase doma schytám a navíc se mi ztratila guma na gumování.

Trochu mrzutý jsem šel na skautskou schůzku, rameno mně trochu bolelo.

To mi však bylo jedno, ale nebylo mi jedno, že jsem zapomněl, že dnes jdeme do tělocvičny, hrát hry a cvičit dovednosti. A já mám na sobě to špinavé tričko.

No co budu cvičit jen v trenýrkách, ty mám čisté a tričko budu muset svléct tak aby to neviděli kluci. To bych hned u nich byl Pokecánek. Je to taková přezdívka z letního tábora, tak se říká tomu kdo o sebe a svoje ošacení nepečuje.

Takové jméno se nelíbí nikomu, a proto se všichni snažíme být čistí a upravení.

V tělocvičně je fajn, hned se dělíme na dvě družstva a budeme hrát vybíjenou, polovina je bez triček jen v trenkách a na boso a druhá polovina má ještě trička.

Po hře jsem kulhal a na rameni jsem  mněl modřinu z dopolední bitvy ve škole. Kluci se mně na ní ptali a tak jsem jim řekl, co jsme dělali. Pak jsme nacvičovali pochodování, stavbu stanu a šifrování.

Schůzka utekla jako voda, při oblékání jsem si na sebe vzal to špinavé tričko a už jsem byl Pokecánek, prostě jsem na tu skvrnu docela zapomněl. Kluci se smáli a mně nezbylo než se začít taky smát. A pak jsem taky pověděl, jak jsem k té skvrně přišel. Asi jsem byl hodně červený v obličeji, když jsem jim to říkal.

Kluci hned začali vyprávět, jak a kdo byl z nich Pokecánek. Za pár dní jedeme taky na hory, budou totiž zimní prázdniny. Na to už se těším. Snad si od tamtud nepřivezu Pokecánka.

Doma to však už taková sranda nebyla, když jsem dával tatínkovi podepsat poznámku v notýsku, byl jsem připraven i na nějaké to kázání i na potrestání.

Vím, že to byl hloupý nápad stou gumou na gumování, ale když ono se to pozná, až když je pozdě. Tatínek na hlas četl z notýsku:

„O přestávce mezi vyučováním se chová neukázněně a ohrožuje svoje zdraví!“

Tak jsem mu to všechno popravdě řekl, jak jsme po sobě házeli gumou a jak jsem dostal do kolene a do ramena. Myslel jsem, že za přiznání nebude výprask, ale mýlil jsem se. Tatínek se mě zeptal kolik si myslím, že stojí taková guma na gumování a já to nevěděl, tak jsem odhadl, že asi tři eura. Tatínek povídal, že jsem to odhadnul dobře, je to o něco míň, ale tři plácnutí na zadek budou stačit. Byl jsem docela rád, že jenom tři, chtěl jsem říct pět euro a asi by to bylo těch plácnutí pět. No dostal jsem na zadek, co jsem si zasloužil a bylo to. Rodiče se k podobným průšvihům už nevracejí a to je fajn. Jiní kluci mají smůlu v tom, že jim rodiče problémy a průšvihy pořád připomínají. Než byl čas na večeři, tak jsem si do školy s bratrovou pomocí udělal úkoly a taky jsme si začali stavět nový model letadla, co jsem dostal k narozeninám. Už jsme jich postavili víc a taky namalovali a polepili obtiskem. Než jsem šel k večeři, tak jsem si na sebe vzal nové čisté tričko, aby mi to rodiče nemuseli připomínat.  

U večeře si povídáme, co nás za celý den potkalo a co jsme kdo zažili a co na nás čeká zítra. Zítra je středa, máme školu, hodinu zpěvu, pak jdu k holiči, jelikož moje vlasy už jsou dlouhé, i když mně by to nevadilo, ale vadí to tatínkovi. K holiči mně doprovodí brácha, jelikož bych tam prý nemusel přes rošťárny dojít. Christopher se nad touto nenadálou povinností ušklíbl, ale nezmůže nic. Venku za okny sněží a mrzne. Dívám se z okna a ležím v posteli. Avšak za chvilku už spím.    

   

Smeared and throwing rubber.
So today is Tuesday and yesterday was Monday, it is quite logical to understand even a small child. Singing to the neighboring town we go on Friday, so enough time to prepare. Yeah, and today we have a scout meeting I’m looking forward to, it’s always great.
What I am not looking forward to is writing a dictation from Fránina at school today.
The teacher reminded us of this on Friday, that is, the Friday it was, and we are writing today. How am I supposed to prepare for such a dictation, and it is not possible and why learn French when I am French and I live in France? When you start writing it is not too much to think about, not too long. And then suddenly it is the end of the dictation, the teacher orders to put down the pens and whoever does not put it down and is caught, has a lower rating, even if the dictation is excellent.
Now it is morning, I am still lying in bed, because the alarm clock will ring at half past seven and I look forward to jumping on my brother and start waking him up. Because he usually wakes me up. But today I woke up.
So I lie here in the crib and think patiently about anything. I have a bear shaped pillow under my head and sleep very well on it.
Oh, brother, he woke up before the alarm clock rings, but I’m unlucky.
„Hi Christopher,“ I tell him, but he grunted and turned to his side as if to keep going. But I did not lament and I jumped on it. BETRAYAL!
My brother waited for it and immediately put his arms around me, trying to crush me, laughing and immediately tickling me. So we had such a normal warm-up before Daddy came, saying he was glad to get up early and that the cold shower water would wake us even more.
We never really want to go under the ice shower in the morning and get hardened. We’d better never protest, because it wouldn’t make sense anyway, and it is better if we refresh ourselves quickly and then it is calm than the parents remind us.
The pajamas ended up on the bed and I ran into the bathroom without a dress to overtake my brother. But Christopher caught up with me, and we tried to hold each other under the shower for longer than needed.
Then it was just time for drying, combing, dressing up, and with my parents and my little brother we meet in the kitchen. Christopher, he lost a moment as he cleaned the bathroom and stood the beds in our room. We, in fact, rotate honestly. It awaits me tomorrow.
Mommy gave us a kiss on our forehead and Dad wished good taste.
Well, I don’t have to have buns with cheese, like jam or with my grandma’s jam, that would be something else, but cheese. Dad says dairy products are good for muscles and bones because they contain a lot of calcium and other substances. At school we learned it too, but I don’t have to make cheese from dairy products. Even so I overpowered and ate a piece of bun, we also have cocoa and it is always great and I love it very much. At breakfast I tried to tell me what awaits me today and a bit of a bun caught my throat, so I started to pucker and my brother slapped my back to make the bun pop up. I took a new cocoa t-shirt.
My father was a little angry and then punished me unfairly, after breakfast I had to clean everything from the table and put the dishes in the dishwasher, and then go and wear a new shirt.
However, I did not put on a truc, it will still be under my shirt, and today we do not have physical education at school, so nobody will see this cloaked shirt.
There were many teachings at school, and I finally succeeded in dictating this, and I have a good rating than other children. At the break, the boys and I threw rubber bands one after another. If you throw it right, it gets great speed, and if it bounces off the ground or something else and you get that rubber into your body, it really hurts. We each got several hits, I knee to shoulder. After a hit I began to limp a bit like that. If I started crying, the guys would start to mock me for being a Bábovka, you’d better endure any pain.
At best, however, the teacher came to the classroom and when he saw what we were doing, he gave us all the boys we were fighting for a notebook. Just a bummer, I can catch it again at home and in addition, I lost the rubber rubber.
I went a little grumpy to a scout meeting, my shoulder hurt a little.
I didn’t care, but I didn’t care that I forgot we were going to the gym today, playing games and practicing skills. And I’m wearing that dirty shirt.
Well, what I will only train in shorts, you have clean and shirt I have to undress so that it can not boys. I’d be talking to them right now. It is a nickname from a summer camp, so it is called one who does not care about themselves and their clothes.
No one likes this name, so we all try to be clean and neat.
The gym is fine, now we split into two teams and play dodgeball, half without shirts only in shorts and barefoot and the other half has shirts.
After the game, I limped and had a bruise from my morning battle at school on my shoulder. The guys asked me about it, so I told them what we were doing. Then we practiced marching, tent building and encryption.
The meeting escaped as inoda, I put on the dirty shirt when I was dressing up and I was talking, I just forgot the stain. The boys laughed and I had no choice but to start laughing too. And then I told you how I came to the stain. I guess I was very red in my face when I told them.
The boys started telling how and who they were. In a few days we are going to the mountains too, because it will be winter holidays. I’m looking forward to that. Perhaps I will not bring Pokecánek from there.
At home, however, it was not so much fun when I gave my father a note in a notebook, I was ready for some preaching and punishment.
I know it was a stupid idea to be 100 years old, but when it’s not until it’s too late. My dad read from a notebook:
„During the break between classes, she behaves unruly and threatens her health!“
So I actually told him all about how we threw rubber at each other and how I got to my knee and shoulder. I thought there would be no beating for the confession, but I was wrong. Dad asked me how much I think it costs such a rubber to rubber and I did not know, so I estimated about three euros. Daddy said I guessed it well, it’s a little less, but three slapping asses will do the trick. I was pretty glad that only three, I wanted to say five euros and it would probably be five slap. Well I got what I deserved on my ass and that was it. Parents are no longer returning to such trouble and that’s fine. Other boys are unlucky in that parents still remind them of problems and trouble. Before dinner time, I did my homework with my brother’s help and we started building a new model of the plane I got for my birthday. We have already built more of them, and we also painted and covered with decals. Before I went to dinner, I put on a new clean shirt to keep my parents from reminding me.
At dinner we talk about what we met all day and what we have experienced and what awaits us tomorrow. Tomorrow is Wednesday, we have school, singing class, then I go to the barber, because my hair is long, although I wouldn’t mind, but it bothers my dad. My brother will accompany me to the barber, as I wouldn’t have to go there through the scum. Christopher grinned at this sudden duty, but he could do nothing. It is snowing and freezing outside the windows. I look out the window and lie in bed. But soon I sleep.