Postupová stezka Discovery Rangers. / Discovery Rangers Advancement Trail.

Postupová stezka Discovery Rangers. / Discovery Rangers Advancement Trail.

Postupová stezka byla vypracována pro 19. přední hlídku Royal Rangers – Příbram.
Jako pomocný naučný materiál pro chlapce a dívky.
The advance route was developed for the 19th Royal Rangers – Příbram Front Guard.
As a teaching aid for boys and girls.

http://www.rrpribram.cz/

Stezka Discovery Royal Rangers / Discovery Rangers is the Royal Rangers / Discovery Rangers Advancement Tr… by VítězslavČermák on Scribd