Požár skautské základny Dědek. / Fire of Scout base Dědek.

Požár skautské základny Dědek. / Fire of Scout base Dědek.

Dnes nás zasáhla nepříjemná zpráva o požáru skautské základny Dědek u Rožmitálu pod Třemšínem.
Níže přináším část článku z www.PRIBRAM.CZ.
A odkazy na jejich stránky.

Today we were struck by the unpleasant news of the scout base fire in Dedek near Rozmital in Tremsin.
Below I bring an article from www.PRIBRAM.CZ.
And links to their site.

www.pribram.cz/clanek/aktualne-plameny-zachvatily-budovu-na-detskem-tabore-na-miste-je-tricet-deti/13921/?fbclid=IwAR34yLLzbmbqfUM6fJ2PpBAtKXx93y6X07CWF_uNxwD0gqZrHhVAFbRX9NE

www.skautrozmital.cz/

Několik hasičských jednotek momentálně zasahuje na dětském táboře u obce Vacíkov. Po příjezdu k požáru hasiči zjistili, že plameny zachvátily budovu o velikosti 15 x 15 metrů v plném rozsahu.

Na táboře se nachází 30 dětí a 5 dospělých osob. Podle našich informací nemělo dojít k žádnému zranění.

Na místo povolává operační důstojník další hasičské vozy, které budou pomáhat dopravovat kyvadlově vodu. V hořící budově je propanbutanová lahev, kterou se pokouší hasiči ochlazovat.

Plameny se rozšiřují i ke stanové oblasti.

Several fire brigades are currently intervening at a children’s camp near Vacíkov. Upon arrival at the fire, the firefighters found that the flames engulfed a 15 x 15 meter building in its entirety.

There are 30 children and 5 adults at the camp. According to our information, no injury should have occurred.

In addition, the operational officer calls in more fire trucks to transport the water shuttle. In the burning building there is a propane-butane bottle that the firefighters are trying to cool down.

The flames are spreading even to the tent area.

Zdroj fotografií: Photo Source:

www.pribram.cz