Poznávání jehličnanů. / Knowing conifers.

Poznávání jehličnanů. / Knowing conifers.

Jedno z krásných videí o přírodě. Zkuste uhodnout názvy jehličnanů.
One of the beautiful videos about nature. Try to guess the names of conifers.